Lý do lựa chọn BCM

12 Lý do Lựa chọn BCM Việt Nam

         Chứng nhận Hành nghề: BCM Việt Nam được cấp đầy đủ chứng nhận hành nghề theo luật định, bao gồm Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán từ Bộ Tài chính cũng như Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ đại lý thuế của Tổng Cục Thuế

         Kinh nghiệm Thực tế: BCM Việt Nam đã có kinh nghiệm thực tế với hơn 300+ khách hàng ở nhiều ngành nghề khác nhau, tham gia hàng trăm cuộc thanh kiểm tra thuế và sẵn sàng áp dụng những kinh nghiệm thành công cho các khách hàng mới

         Nhân sự Chuyên nghiệp: BCM Việt Nam có đội ngũ trên 40+ nhân sự gồm chuyên gia thuế, kế toán viên hành nghề dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của khách hàng cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp theo quy định 

         Quản lý Chất lượng: BCM Việt Nam thiết kế quy trình dịch vụ đảm bảo hiệu quả dựa trên kinh nghiệm thực tế nhằm loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và được Tổ chức chứng nhận GIC Anh Quốc cấp chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015

         Giải pháp Tối ưu: BCM Việt Nam cung cấp những giải pháp tối ưu theo đúng quy định pháp luật nhằm khắc phục các rủi ro về thuế và các vấn đề pháp lý khác do vậy giúp khách hàng khắc phục kịp thời, giảm thiểu được thiệt hại cho khi bị thanh kiểm tra

         Mức phí Cạnh tranh: BCM Việt Nam đưa ra mức phí dịch vụ phù hợp dựa trên khối lượng công việc thực hiện. Chúng tôi luôn thảo luận trước với khách hàng để thiết lập các yêu cầu cụ thể và xác định một cấu trúc phí hợp lý, tham gia cùng với khách hàng để kiểm soát chi phí

         Tiết kiệm Chi phí: BCM Việt Nam giúp giảm thiểu chi phí cho bộ máy kế toán của khách hàng và chúng tôi còn đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí kinh doanh, chi phí thuế một cách hợp lệ theo luật định

         Đảm bảo Thời hạn: BCM Việt Nam có hệ thống quản trị theo dõi tiến độ công việc thực hiện cho từng khách hàng, chúng tôi luôn có thể đáp ứng nhu cầu gấp gáp về mặt thời gian và đảm bảo thực hiện công việc nhanh nhất trong thời hạn cam kết

         Trách nhiệm Tuân thủ: BCM Việt Nam cung cấp dịch vụ để khách hàng yên tâm rằng tất cả các nghĩa vụ tuân thủ của họ được thực hiện đầy đủ. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm làm việc, giải trình số liệu với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước liên quan

         Giá trị Gia tăng: BCM Việt Nam luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc cảnh báo chính xác, tư vấn miễn phí thường xuyên những vấn đề khách hàng yêu cầu, cập nhật kịp thời những thay đổi về chính sách pháp luật

         Bảo mật Thông tin: BCM Việt Nam có nhận thức đặc biệt quan trọng về bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cam kết mức độ bảo mật và an toàn cao nhất đối với các vấn đề liên quan đến thông tin, dữ liệu và chứng từ của khách hàng

         Cam kết Hoàn tiền: Nếu BCM Việt Nam thực hiện sai sót trên các báo cáo và dịch vụ cung cấp, chúng tôi sẽ bồi hoàn toàn bộ phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản lãi và tiền phạt nào được tính trên các khoản thuế bổ sung