Dịch vụ Tư vấn

Tổng quan

Với những thay đổi liên tục trong môi trường pháp lý, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các thủ tục hành chính hoặc đưa ra quyết định về lao động, tiền lương, tài chính hoặc áp dụng hệ thống công nghệ thông tin. BCM Việt Nam cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn sẽ giúp công ty của bạn hoạt động hiệu quả và đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp.

Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp?

BCM Việt Nam cung cấp cho các cá nhân, công ty, nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp một loạt các dịch vụ để đáp ứng những thách thức của môi trường kinh doanh ngày nay. Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, có kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề, chúng tôi có chuyên môn để xử lý thành công các vấn đề phức tạp bao gồm: Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, tư vấn lao động, tiền lương, bảo hiểm, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn triển khai hệ thống công nghệ thông tin. Đội ngũ chuyên gia luật, chuyên gia tư vấn kinh doanh, chuyên gia thuế và kế toán của chúng tôi có đủ số lượng và nhân viên phù hợp để đáp ứng nhu cầu cần thiết của từng gói tư vấn. Chúng tôi kết hợp kiến thức về kinh doanh, kế toán và sự am hiểu về các ngành nghề để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

BCM Việt Nam sẽ bắt đầu bằng cách nghiên cứu để nắm bắt về nhu cầu và thách thức trong doanh nghiệp của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ tập hợp một nhóm chuyên gia và làm việc với công ty của bạn để tạo ra một giải pháp phù hợp áp dụng riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Các dịch vụ tư vấn

Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin

Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Thông tin

 • Tư vấn Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
 • Tư vấn Phần mềm Quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn Bản quyền Phần mềm và Dịch vụ phần mềm
 • Tư vấn Hệ thống Quản lý thông tin doanh nghiệp
 • Tư vấn Chiến lược Công nghệ thông tin
Dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

 • Tư vấn Giảm chi phí doanh nghiệp
 • Tư vấn Lập kế hoạch tài chính và Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn Tài chính dự án đầu tư
 • Tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn Định giá doanh nghiệp
Dịch vụ Tư vấn Lao động doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn Lao động doanh nghiệp

 • Tư vấn Tiền lương và Tính lương
 • Tư vấn Hợp đồng lao động
 • Tư vấn Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
 • Tư vấn Giấy phép lao động
 • Tư vấn Visa thị thực lao động
dịch vụ tư vấn 1

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý doanh nghiệp

 • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn Giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn Thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp