Dịch vụ Thuế

Tổng quan

Sự phức tạp của các sắc thuế khác nhau và rất nhiều thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế tại Việt Nam có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn. Quản trị Thuế Doanh nghiệp là quan trọng nếu bạn đang thực hiện thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp.

Doanh nghiệp của bạn cảm thấy khó khăn trong việc việc lập tờ khai thuế và quyết toán thuế? Doanh nghiệp của bạn không chắc chắn về trách nhiệm thuế của mình? Doanh nghiệp của bạn đang lúng túng khi chính sách thuế thay đổi? Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp của đại lý thuế chuyên nghiệp để xử lý các vấn đề thuế?


Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp?


Các vấn đề thuế thường rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng dịch vụ của BCM Việt Nam, doanh nghiệp của bạn có thể yên tâm với công việc kinh doanh. BCM Việt Nam cũng có các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các vấn đề kinh doanh, kinh tế và tài chính trong một lĩnh vực cụ thể, cũng như là tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế.

Chuyên gia của BCM Việt Nam làm việc với doanh nghiệp để xử lý và giảm thiểu gánh nặng thuế trong doanh nghiệp một cách hợp pháp. Các sắc thuế trong doanh nghiệp thường tạo thành một chi phí kinh doanh lớn nhưng điều này thường được cắt giảm hoặc hoãn lại với sự giúp đỡ của BCM Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp thay đổi lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi có thể cung cấp tư vấn để thiết lập và làm thế nào để lựa chọn phương án tối ưu thuế thích hợp nhất. Các chuyên gia của BCM Việt Nam cũng sẽ giải thích các luật và quy định của từng sắc thuế để đảm bảo doanh nghiệp của bạn đang tuân thủ đầy đủ.

Các dịch vụ Thuế

Dịch vụ Soát xét Thuế

Dịch vụ Soát xét Thuế

 • Soát xét hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế và quyết toán thuế
 • Xác định những rủi ro trọng yếu và tiềm tàng về thuế
 • Đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro về thuế
 • Hỗ trợ trong việc thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế, báo cáo thuế
Dịch vụ Hoàn Thuế

Dịch vụ Hoàn Thuế

 • Soát xét hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế và quyết toán thuế
 • Xác định những rủi ro trọng yếu và tiềm tàng về thuế
 • Đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro về thuế
 • Hỗ trợ trong việc thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế, báo cáo thuế
Dịch vụ Tư vấn Thuế

Dịch vụ Tư vấn Thuế

 • Tư vấn pháp luật thuế, thủ tục thuế cho từng sắc thuế
 • Tư vấn và cập nhật sự thay đổi chính sách thuế hàng tháng
 • Tư vấn tối ưu chi phí thuế trong doanh nghiệp
 • Tư vấn lập kế hoạch thuế hàng năm
 • Hỗ trợ làm việc và giải trình với cơ quan thuế
Dịch vụ Đại lý Thuế

Dịch vụ Đại lý Thuế

 • Lập tờ khaithuế, quyết toán thuế TNDN, GTGT, TNCN vàthuế khác
 • Tính toán và thông báo các loại tiền thuế phải nộp theo đúng luật định
 • Kýtên và nộp các tờ khai thuế cho cơ quan thuếtrong thời hạn quy định
 • Cập nhật tình trạng thuế hàng tháng đối với các sắc thuế tại doanh nghiệp
 • Chịu trách nhiệm và trực tiếp làm việc,giải trình với cơ quan thuế