Dịch vụ Kế toán

Tổng quan

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp gặp rất nhiều thách thức đối với các đối với việc cung cấp thông tin kế toán tài chính cho cổ đông, nhà đầu tư, nhà quản lý, cơ quan thuế, ngân hàng và các bên liên quan bên ngoài khác có quan tâm tới các báo cáo, thông tin công bố và kết quả tài chính.
Với sự gia tăng việc giám sát báo cáo tài chính doanh nghiệp và yêu cầu công bố thông tin từ cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xử lý báo cáo tài chính và lập các yêu cầu bổ sung theo luật định.


Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp?

BCM Việt Nam cung cấp dịch vụ kế toán và có đội ngũ chuyên gia với kiến ​​thc chuyên sâu kế toán doanh nghip, có góc nhìn sâu sc và kinh nghim v các ngành nghề kinh doanh. Đội ngũ ca chúng tôi có kinh nghim trong tư vn cho khách hàng về các khó khăn, vấn đề phức tạp từ các giao dịch phát sinh, quyết định trong kinh doanh và sự thay đổi quy định luật pháp.
Sẽ rất hữu ích cho các doanh nghiệp có được sự tư vấn kế toán và hỗ trợ để giúp doanh nghiệp thích nghi và thành công. Đội ngũ của chúng tôi cam kết giúp khách hàng đạt được câu trả lời kế toán phù hợp theo chuẩn mực, thực tế kinh doanh và yêu cầu luật định.

Đội của chúng tôi cung cấp một dịch vụ phù hợp, hiệu quả chi phí, được hỗ trợ bởi các nguồn lực của một đội ngũ các chuyên gia, trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kế toán uy tín tại Việt Nam.

Các dịch vụ kế toán

Dịch vụ Soát xét Kế toán

Dịch vụ Soát xét Kế toán

 • Soát xét nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính và sổ kế toán
 • Xác định những rủi ro trọng yếu và tiềm tàng trên báo cáo tài chính
 • Đưa ra biện pháp khắc phục tối ưu cho doanh nghiệp
 • Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và chứng từ kế toán hợp lệ
 • Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình với các cơ quan
Dịch vụ Kế toán trưởng

Dịch vụ Kế toán trưởng

 • Đóng vai trò là Kế toán trưởng với mục đích đăng ký với cơ quan nhà nước
 • Giám sát và quản lý điều hành hoạt động của bộ máy kế toán
 • Tư vấn để nâng cao chất lượng của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ
 • Ký tên trên tất cả các tài liệu kế toán, báo cáo theo yêu cầu của pháp luật
 • Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình với các cơ quan
Dịch vụ Kế toán Hàng tháng

Dịch vụ Kế toán Hàng tháng

 • Kiểm tra sự hợp lý các hóa đơn, chứng từ kế toán và hồ sơ liên quan
 • Nhập liệu các giao dịch phát sinh vào phần mềm kế toán
 • Thực hiện in sổ sách kế toán và lưu trữ theo đúng quy định
 • Lập báo cáo hàng tháng, quý, năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề kế toán
Dịch vụ Thiết lập Hệ thống Kế toán

Dịch vụ Thiết lập Hệ thống Kế toán

 • Khảo sát để xác định hệ thống kế toán phù hợp nhất
 • Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính
 • Soạn thảo quy trình kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ
 • Lựa chọn hệ thống phần mềm kế toán phù hợp
 • Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho hệ thống kế toán